Medlemskap

For å bli medlem kan du Vippse medlemskontigenten til #910197. Den kan også betales via bankgiro til konto 4520.34.74052. Når du betaler via nettbank eller vipps, så husk å oppgi navn og adresse.

Kontigent

  • 100 kr for enkeltpersoner,
  • 150 kr for familiemedlemskap
  • 250 kr for organisasjoner
  • 500 kr for bedriftsmedlemskap

Medlemskap kan tegnes av privatpersoner, familier, bedrifter, lag, foreninger, organisasjoner, politiske partier, institusjoner, kommuner og næringsliv. Det kan også gies engangsstøtte uten medlemskap.