Om foreningen

Støtteforeninga UNN Narvik er en uavhengig og politisk nøytral støtteforening for UNN Narvik, stiftet 23.10.2023.

Formål

 • Arbeide for å bevare og forbedre dagens sykehustilbud for befolkningen i nedslagsfeltet til UNN Narvik.
 • Foruten å opprettholde basistjenestene ved lokalsykehuset, må en videreutvikle spesialistfunksjonene.
 • Arbeide for enhet og samarbeid med alle lokalsykehusene mot nedskjæringer og nedleggelser.
 • Arbeide for at lokalbefolkningen vinner tilbake innflytelse over sykehusdriften, ved at styrene bl.a. settes sammen av folkevalgte representanter.
 • Samarbeide med landsomfattende nettverk som «Folkebevegelsen for lokalsykehusene», og arbeide gjennom politiske kontakter til fylkesting og det norske Storting, samt Helse Nord.
 • Holde kontakten med styret og ledelsen for UNN Narvik for å påvirke at helsetilbudet ved sykehuset opprettholdes og videreutvikles.
 • Holde kontakt med sykehusets ansatte og deres organisasjoner for å kunne bidra med tiltak for både pasienter, deres pårørende og de ansatte.
 • Arbeide aktivt for å få med støttespillere til UNN Narvik i alle kommuner som sokner til UNN, både enkeltpersoner, familier, organisasjoner, institusjoner og bedrifter.
Foto: Fritz Hansen

Styret

 • Leder: Kirsti Hienn
 • Nestleder: Vegard Johan Lind-Jæger
 • Styremedlem: Ørjan Barstrand
 • Styremedlem: Børre Liebeck
 • Styremedlem: Sophie Berg
 • Styremedlem: Sigrun Hol Djupvik
 • Styremedlem: Knut Østvik
 • Styremedlem: Jan Helge Olsen
 • Styremedlem Joakim Blix Jaksland
 • Varamedlem til styret: Åsunn Lyngedal

Kontakt

Adresse: Tårnveien 15 a, 8515 Narvik
Telefon: +47 916 19 170
Epost: kirsti@hienn.no
Organisasjonsnummer: 932 714 701